Bạn hãy sử dụng tài khoản Facebook để đăng ký tham gia chương trình

Để BTC xác thực bạn làm trong ngành sản xuất, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Upload hình ảnh bạn chụp cùng logo công ty (hoặc bảng tên công ty) hay cảnh bạn làm việc trong nhà máy. (Lưu ý phải có bạn trong hình)

Cuối cùng, hãy nhấn nút copy để copy nội dung tô màu vàng sau đây. Sau đó đăng nội dung này lên Facebook ở chế độ Công khai. BTC sẽ kiểm tra post này và xét tính hợp lệ của chương trình. Nếu hợp lệ, BTC sẽ gửi Vexere Voucher qua email cho bạn. Chúc bạn may mắn.

Mong thần may mắn giúp mình có 100K vé xe về quê ahihi

#NhansuNhamay #id

https://campaign29.nhansunhamay.com/